Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ των χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο Triton σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕE) 2016/679

Μετά από την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σε αυτή τη σελίδα περιγράφουμε τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε για να συλλέξουμε τα δεδομένα σας κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό 2016/679 – ΓΚΠΔ της ΕΕ, σε όλους όσους αλληλεπιδρούν με υπηρεσίες διαδικτυακής πρόσβασης με τηλεματικό τρόπο, ξεκινώντας από τη διεύθυνση https://www.interregtriton.eu.

Οι πληροφορίες αφορούν αποκλειστικά αυτόν τον ιστότοπο και όχι άλλους ιστότοπους που θα συμβουλευτείτε μέσω της σύνδεσης.

Owner of the data processing (Υπεύθυνος της επεξεργασίας δεδομένων)

Apulia Region (Περιφέρεια Απουλίας)
Lungomare N. Sauro, 33
70100 – Bari (BA)
E-mail: quiregione@regione.puglia.it

Data Protection Officer of the Holder (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Κατόχου)

The Data Protection Officer of the Holder (RPD/DPO) can be reached at the following address : (Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Κατόχου (ΥΠΔΚ) εδράζεται στην ακόλουθη διεύθυνση)

Apulia Region –Responsible for the protection of personal data
Lungomare N. Sauro, 33
70100 – Bari (BA)
E-mail: rpd@regione.puglia.it

Data processing managers

ARTI – Regional Agency for Technology and Innovation (ΠΟΤΚ-Περιφερειακός Οργανισμός για την Τεχνολογία και την Καινοτομία)
Giulio Petroni, 15/F.1
70124 – Bari (BA)
E-mail: info@arti.puglia.it

EfxiniPoli – Network of European Cities for Sustainable Development (Εύξεινη Πόλη-Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη)
Sot. Petroula 3, Ano Liosia 13341 Greece (Σωτ. Πέτρουλα, Ανω Λιόσια, 13341 Ελλάδα)
E-mail: epolis@efxini.gr

University of Patras – (Πανεπιστήμιο Πατρών)
University Campus, 26504 Patras, Greece (Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα, Ελλάδα)
E-mail: rectorate@upatras.gr

CMCC – Euro-Mediterranean Center for ClimateChange (ΚΜΚΑ-Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή)
RAAS Division, Edificio Porta dell’Innovazione
Via della Libertà 12, 30175 Venezia
E-mail: venice@cmcc.it

Region of Western Greece (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
32, New N. R. Patron – Athinon, 26441(Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441)
Patras, Greece (Πάτρα, Ελλάδα)

Νομικές βάσεις και σκοπός της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον ιδιοκτήτη

Συλλέγουμε πάντα τις ελάχιστες προσωπικές πληροφορίες που χρειάζεται και πάντα έχουμε καλό λόγο για αυτό.

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους εταίρους του έργου, συμπεριλαμβανομένων αυτών για αλληλεπίδραση με την ιστοσελίδα https://www.interregtriton.eu θα συλλέγονται και σε κάθε περίπτωση θα τυγχάνουν επεξεργασίας υπό τις αρχές της ορθότητας, της νομιμότητας και της προστασίας της εμπιστευτικότητας για τους σκοπούς που αναφέρονται.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποσκοπεί στο να υλοποιηθούν οι θεσμικές λειτουργίες κάθε εταίρου. Τα δεδομένα που αποκτώνται κατά την εκτέλεση αυτών των ενεργειών θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που σχετίζονται άμεσα με τη διοικητική διαδικασία για την οποία διαβιβάζονται και για να επιτρέψουν στον Υπεύθυνο επεξεργασίας να παράσχει βοήθεια και υπηρεσίες διδασκαλίας. Τα δεδομένα σας, ανώνυμα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς.

Η συλλογή των δεδομένων σας και η σχετική επεξεργασία είναι υποχρεωτικές αναφορικά για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω: συνεπώς, κάθε άρνηση παροχής τους μπορεί να καθορίσει την αδυναμία του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων να παράσχει την ζητούμενη υπηρεσία.

Επιπλέον, μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας που ασκείτε ελεύθερα και σύμφωνα με τον νόμο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για ενημερωτικούς σκοπούς, για ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις (πρόσκληση σε συνέδρια ή σεμινάρια), για αλληλεπίδραση μέσω κοινωνικών δικτύων, για απόκτηση και προβολή εξωτερικού περιεχόμενου από πλατφόρμες εκτός του ιστότοπου https://www.interregtriton.eu, την εγγραφή και την ταυτοποίηση κατά την είσοδο σας στον ιστότοπο, αλληλεπιδράσεις βάσει γεωγραφικής τοποθεσίας, βελτιστοποίηση και διανομή της κυκλοφορίας, διαχείριση διευθύνσεων και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχολιασμός περιεχομένου.

Μεταξύ των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε όταν αποφασίζετε να τα παρέχετε σε εμάς ή μέσω τρίτων, είναι: cookie, δεδομένα χρήσης του ιστοτόπου, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου, ΑΦΜ, όνομα εταιρείας, επάγγελμα, διεύθυνση, αριθμός φαξ, χώρα, κράτος, πολιτεία, επαρχία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικός κώδικας, φύλο, πόλη, όνομα χρήστη, κωδικό, φορολογικός κώδικας και γεωγραφική θέση.

Η χρήση cookie – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από τον ιστότοπο https://www.interregtriton.eu ή από τους κατόχους άλλων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο, εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, έχει ως στόχο να σας παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, εκτός από τους πρόσθετους σκοπούς που περιγράφουμε σε αυτή τη δήλωση.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε προσοχή στο γεγονός ότι, εάν δημοσιεύσετε ή μοιραστείτε μέσω του διαδικτυακού τόπου https://www.interregtriton.eu ή στα προφίλ κοινωνικών μέσων που είναι συνδεδεμένα με αυτό, μερικά προσωπικά δεδομένα τρίτων, έχετε το δικαίωμα να αναιρέσετε τις άδειες προς τους τρίτους, απελευθερώνοντας τον ιδιοκτήτη από οποιαδήποτε ευθύνη.

Για να λάβετε περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας και τα προσωπικά δεδομένα που έχουν ουσιώδη σημασία για κάθε σκοπό, ανατρέξτε στην ενότητα «Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» του παρόντος εγγράφου.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της ιστοσελίδας https://www.interregtriton.eu υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας που αποβλέπουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή καταστροφής των προσωπικών σας δεδομένων. Επεξεργαζόμαστε, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας ΙΤ και/ή ΙΤ εργαλεία, με τρόπους που αυστηρά σχετίζονται με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλα πρόσωπα εμπλεκόμενα στην οργάνωση αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, όπως διοικητικό προσωπικό, δικηγόροι, διαχειριστές συστημάτων ή εξωτερικά μέρη, όπως τρίτα μέρη πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, ταχυδρομικοί μεταφορείς, πάροχοι φιλοξενίας,  εταιρείες υπολογιστών,  οργανισμοί επικοινωνίας που έχουν οριστεί, εάν απαιτείται, ως επεξεργαστές δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Μπορούμε να σας προσφέρουμε την ενημερωμένη λίστα επεξεργαστών δεδομένων: απλά επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail address rpd@regione.puglia.it.

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην επιχειρησιακή έδρα της Aruba SpA Via Piero Gobetti 96, 52100 Arezzo (AR) Ιταλία και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος που περιλαμβάνεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδρεύουν τα εμπλεκόμενα στην επεξεργασία μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Θα είμαστε στη διάθεσή σας για να σας παρέχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός του προγράμματος Interreg Ελλάδας – Ιταλίας.

Περίοδος διατήρησης

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Η περίοδος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων καθορίζεται βάσει όσων προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανόνες που διέπουν την περιφερειακή διοίκηση καθώς και από νόμους και κανονισμούς όπως το άρθρο 44 του Κώδικα Ψηφιακής Διοίκησης και τις κατευθυντήριες γραμμές της AGID για τη διατήρηση των εγγράφων.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες έως ότου η συναίνεση αυτή ανακληθεί από εσάς. Ενδέχεται, επίσης, να είμαστε υποχρεωμένοι να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια νομική υποχρέωση ή κατόπιν εντολής από κάποια αρχή.

Στο τέλος της περιόδου αποθήκευσης θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επομένως, μόλις παρέλθει η περίοδος διατήρησης, το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να ακυρώσετε και να διορθώσετε καθώς και το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων δεν θα είναι πλέον ασκητό.

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα δεδομένα του ο χρήστης συναινεί στη χρήση τους ώστε να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες ή οποιασδήποτε άλλης φύσης όπως υποδεικνύεται από την επικεφαλίδα της φόρμας.

Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Επικοινωνήστε με τον χρήστη

Φόρμα Επικοινωνίας

Συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας με τα δεδομένα του ο χρήστης συναινεί στη χρήση τους ώστε να απαντήσει σε αιτήματα για πληροφορίες ή οποιασδήποτε άλλης φύσης όπως υποδεικνύεται από την επικεφαλίδα της φόρμας.

Συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα: Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και οποιοσδήποτε άλλος τύπος δεδομένων όπως καθορίζεται από την πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.

Ενημερωτικό δελτίο ή κατάλογος αλληλογραφίας

Διά της εγγραφής στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη εισάγονται αυτόματα σε μια λίστα επαφών, στην οποία μπορούν να μεταδοθούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες που αφορούν αυτόν τον ιστότοπο. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή ο αριθμός τηλεφώνου του χρήστη μπορούν επίσης να προστεθούν σε αυτήν τη λίστα ως αποτέλεσμα της εγγραφής σε αυτόν τον ιστότοπο.

Συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα: Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και οποιοσδήποτε άλλος τύπος δεδομένων όπως καθορίζεται από την πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας.

Στατιστικά

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων να παρακολουθεί και να αναλύει δεδομένα κίνησης, χρησιμοποιούνται δε για να παρακολουθείται η συμπεριφορά των χρηστών.

Google Analytics με ανώνυμη διεύθυνση IP (Google Inc.)

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. («Google»). Η Google χρησιμοποιεί τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα για τον εντοπισμό και την εξέταση της χρήσης αυτού του Ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών και τη διανομή τους με άλλες υπηρεσίες που έχει αναπτύξει η Google.

Η Google μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για να δημιουργήσει προφίλ χρήστη και να προσωποποιήσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου.

Η εν λόγω ενσωμάτωση του Google Analytics καθιστά τη διεύθυνση IP του χρήστη ανώνυμη. Η ανωνυμία λειτουργεί περιορίζοντας τη διεύθυνση IP των χρηστών εντός των συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διεύθυνση IP θα αποσταλεί στους διακομιστές της Google και θα περιοριστεί  εντός των Ηνωμένων Πολιτειών δυνάμει της σύμβασης που ονομάζεται «Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων».

Συλλεγόμενα Προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Διάρκεια επεξεργασίας: πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Εμφάνιση περιεχομένου από εξωτερικές πλατφόρμες

Αυτός ο τύπος υπηρεσίας σας επιτρέπει να βλέπετε απευθείας από τις σελίδες αυτού του Ιστότοπου περιεχόμενα φιλοξενούμενα σε εξωτερικές πλατφόρμες αλλά και να αλληλεπιδράτε μαζί τους.

Στην περίπτωση που μια υπηρεσία αυτού του τύπου είναι εγκατεστημένη είναι πιθανό να συλλέγει δεδομένα κίνησης σχετιζόμενα με τις σελίδες του ιστότοπου στις οποίες είναι εγκατεστημένη, ακόμη και αν οι χρήστες δεν την χρησιμοποιούν.

Youtube (Google Inc.)

Το Youtube είναι μια πλατφόρμα διαμοιρασμού βίντεο, διαχειριζόμενη από την Google Inc., που επιτρέπει σε αυτόν τον ιστότοπο να ενσωματώνει περιεχόμενο βίντεο στις σελίδες του.

Συλλεγόμενα Προσωπικά δεδομένα: Cookies και Δεδομένα Χρήσης.

Τόπος επεξεργασίας:USA – Privacy Policy.

Επεξεργασία εικόνας

Για την επίτευξη των θεσμικών σκοπών και για ειδικές ανάγκες επικοινωνίας, οι εταίροι του έργου Triton μπορούν να συλλέγουν και να παράγουν αναπαραγωγές ήχου-βίντεο προς τους χρήστες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως: αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάδοση και δημόσια προβολή της εικόνας, με οιοδήποτε εργαλείο (όπως παραδείγματος χάριν: θεσμικές ταινίες, δημοσίευση ή περιστασιακή διάδοση άρθρων, δοκιμίων, ενημερωτικών φυλλαδίων, παρουσιάσεων, δημοσιεύσεων σε ιστότοπους, καθώς και σε όλα τα εσωτερικά ή εξωτερικά μέσα επικοινωνίας ή/και πληροφοριών που χρησιμοποιεί κάθε εταίρος) . Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση της εικόνας. Είναι αυτονόητο ότι η δημιουργία και η χρήση των εικόνων πρέπει να θεωρούνται δωρεάν.

Οι εταίροι του έργου Triton δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε παράνομη χρήση των εικόνων από τρίτους, εκτός εάν οι χρήσεις αυτές οφείλονται σε απάτη ή βαριά αμέλεια ενός ή περισσότερων εταίρων.

Δικαιώματα χρήστη

Σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ 2016/679, μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα που επεξεργάζονται οι εταίροι του έργου:

Ειδικότερα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα:

  • απόσυρσης συγκατάθεσης οιαδήποτε στιγμή. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη δοθείσα, προηγουμένως, συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
  • εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του. Ο χρήστης μπορεί να εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του όταν πραγματοποιείται υπό νομικής βάσης άλλης από την συγκατάθεση του. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα.
  • πρόσβασης στα δεδομένα του. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες για τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, για ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας αλλά και να λαμβάνει αντίγραφο των επεξεργασμένων δεδομένων.
  • επαλήθευσης και αίτηματος διόρθωσης. Ο χρήστης μπορεί να επαληθεύσει την ορθότητα των δεδομένων του και να ζητήσει την επικαιροποίηση ή τη διόρθωσή των.
  • απόκτησης περιορισμού της επεξεργασίας. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του. Σε αυτήν την περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα για κανένα άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους.
  • απόκτηση διαγραφής ή αφαίρεσης των προσωπικών σας δεδομένων. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τον Ιδιοκτήτη.
  • λήψη των δεδομένων ή φορητότητας σε άλλον κάτοχο. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να επιτύχει τη διαβίβασή τους, χωρίς εμπόδια, σε άλλο κάτοχο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη, σε μια σύμβαση της οποίας ο χρήστης είναι μέρος ή σε συμβατική συμφωνία που συνδέεται με αυτό.
  • υποβολή καταγγελίας. Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια αρχή ελέγχου προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ενώπιον δικαστικών αρχών.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα ένστασης

Όταν προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας υπεράνω  του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή κατά την άσκηση θεμιτού συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία για λόγους που συνδέονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

Πώς να ασκήσετε δικαιώματα

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα του χρήστη, είναι δυνατό να απευθύνεται αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας του Ιδιοκτήτη που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται δωρεάν και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων το συντομότερο δυνατό, οπωσδήποτε εντός ενός μηνός.

Περαιτέρω πληροφορίες για την επεξεργασία

Άμυνα στο δικαστήριο

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στο δικαστήριο ή στα προπαρασκευαστικά στάδια για την ενδεχόμενη άμυνα του κατά της κατάχρησης των δεδομένων αυτού του ιστότοπου ή των συνδεδεμένων υπηρεσιών από τον χρήστη.

Ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενδέχεται να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα δεδομένα κατόπιν εντολής των δημόσιων αρχών.

Ειδικές πληροφορίες

Κατόπιν αιτήματος του χρήστη, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτός ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει στον χρήστη πρόσθετες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Καταγραφή και συντήρηση συστήματος

Για ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση, ο συγκεκριμένος ιστότοπος και οιαδήποτε  υπηρεσία τρίτων μερών που χρησιμοποιεί δύνανται να συλλέγουν αρχεία καταγραφής του συστήματος, δηλαδή αρχεία που καταγράφουν αλληλεπιδράσεις και τα οποία ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP του χρήστη.

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους χρήστες σχετικά με αυτή τη σελίδα και, αν είναι δυνατόν, σε αυτόν τον ιστότοπο καθώς και, εάν είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, αποστέλλοντας μια ειδοποίηση στους χρήστες μέσω ενός από τα στοιχεία επικοινωνίας διατηρούμενα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Γι’ αυτό, παρακαλείσθε να συμβουλεύεστε αυτή τη σελίδα τακτικά, η δε ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Εάν οι τροποποιήσεις συνεπάγονται επεξεργασία της οποίας η νομική βάση είναι συναίνεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα συλλέξει ξανά τη συγκατάθεση του χρήστη, εάν είναι απαραίτητο.