ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το έργο TRITON περιλαμβάνει:

  • Μια εργαλειοθήκη πολιτικών εργαλείων και ένα πλαίσιο κοινών δεικτών και εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων για τον καλύτερο λειτουργικό σχεδιασμό και παρακολούθηση του κίνδυνου της παράκτιας διάβρωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το έργο TRITON παρέχει:

  • Συλλογή δεδομένων πιλοτικών περιπτώσεων - στην Απουλία (Μπάρι και Ουτζέντο) και στην Ελλάδα (Πάτρα) - μέσω στοχευμένων μελετών και της δημιουργίας εκπαιδευτικών βίντεο που απεικονίζουν τις δράσεις που αποσκοπούν στον μετριασμό της παράκτιας διάβρωσης και των δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Το έργο TRITON προσφέρει:

  • Πέντε ημέρες εκπαίδευσης και ένα διεθνές θερινό σχολείο στην Απουλία και την Ελλάδα σχετικά με τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, απευθυνόμενο σε αξιωματούχους Τοπικών Διοικήσεων που ανήκουν σε επαγγελματικές ενώσεις για τη μελέτη και διάδοση ορθών πρακτικών.