Πολιτική αναφορικά με τα «cookies»

Πολιτική αναφορικά με τα «cookies»

Ορισμός και σκοπός

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που αποθηκεύουν οι ιστότοποι όταν τους επισκέπτονται οι χρήστες, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται ο ιστότοπος να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες. Ως «cookies» «τρίτων» ορίζονται τα «cookies» ιστότοπου διαφορετικού από αυτόν που επισκέπτεται ο χρήστης καθώς σε κάθε ιστότοπο μπορεί να υπάρχουν στοιχεία (εικόνες, χάρτες, ήχοι, συγκεκριμένοι σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες άλλων τομέων κ.λπ.) που βρίσκονται σε διακομιστές διαφορετικούς από εκείνους του ιστότοπου που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Τα «cookies» χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς: έλεγχος ταυτότητας υπολογιστή, παρακολούθηση συνεδριών, αποθήκευση πληροφοριών για συγκεκριμένες ρυθμίσεις που αφορούν στους χρήστες που έχουν πρόσβαση στον διακομιστή, αποθήκευση προτιμήσεων κ.λπ.

Η διάταξη της 8ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαίου Εγγυητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την προστασία προσωπικών δεδομένων διακρίνει δύο μακρο-κατηγορίες «cookies» :»τα τεχνικά» και «της δημιουργίας προφίλ».

Τεχνικά «cookies»

Ως τεχνικά «cookies» ορίζονται εκείνα που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση ή την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητά ο χρήστης. Δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και συνήθως εγκαθίστανται απευθείας από τον κάτοχο της ιστοσελίδας. Χωρίς τη χρήση αυτών των «cookies» ορισμένες λειτουργίες δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν ή θα ήταν πιο σύνθετες ή/και λιγότερο ασφαλείς, όπως π.χ. οι τραπεζικές συναλλαγές από το σπίτι (εμφάνιση των λογαριασμών, τραπεζικές μεταφορές, πληρωμές λογαριασμών κ.λπ.) στις οποίες τα «cookies», που καθιστούν εφικτή την αναγνώριση και διατήρηση της αναγνωρισιμότητας του χρήστη καθ’ όλη την συνεδρία, είναι απαραίτητα.

Τα τεχνικά «cookies» μπορούν να χωριστούν περαιτέρω σε:
  • «cookies» πλοήγησης ή συνεδρίας, τα οποία εγγυώνται την κανονική πλοήγηση και χρήση του ιστότοπου (επιτρέποντας, για παράδειγμα, στον χρήστη την πραγματοποίηση μιας αγοράς ή τη πιστοποίησή του για την πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης)
  • αναλυτικά «cookies», που αντίστοιχα με τα τεχνικά «cookies», χρησιμοποιούνται απευθείας από τον διαχειριστή του ιστότοπου για τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, όσον αφορά στον αριθμό των χρηστών αλλά και στον τρόπο επίσκεψης του ιστότοπου.
  • «cookies» λειτουργικότητας που επιτρέπουν στο χρήστη την περιήγηση βάσει σειράς επιλεγμένων κριτηρίων (π.χ. την επιλογή γλώσσας προκειμένου να βελτιωθεί η παρεχόμενη υπηρεσία στον χρήστη).
  • «cookies» προτίμησης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ιχνηλάτηση της περιήγησης του χρήστη και την ανάπτυξη ενός προφίλ με τα γούστα, τις συνήθειες, τις επιλογές του κλπ. Βάσει αυτών των cookies καθίσταται εφικτή η μετάδοση στο τερματικό του χρήστη διαφημιστικών μηνυμάτων βάσει των επιλογών του όπως αυτές εκδηλώνονται από το ίδιο τον χρήστη κατά την περιήγησή του.
Χρήση των «cookies» από αυτόν τον ιστότοπο

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να στείλει στον χρήστη τα «cookies» που αναφέρονται παρακάτω και περιγράφονται εν συντομία, για τους σκοπούς που καθορίζονται ακολούθως.

Τα «cookies» πρώτης ομάδας:

  • «cookies» συγκατάθεσης (όνομα: «consent_cookie», σκοπός: απομνημόνευση της συγκατάθεσης για τη χρήση «cookies»).
  • Τα «cookies» τρίτων μερών:

  • google-analytics.com (σκοπός: στατιστική ανάλυση σε συγκεντρωτική μορφή της κυκλοφορίας του ιστότοπου, κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες).

Άλλοι τύποι «cookies» ή εργαλεία τρίτων που θα μπορούσαν να κάνουν χρήση.

Ορισμένες από τις υπηρεσίες που απαριθμούνται παρακάτω συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και ενδέχεται να μην ζητήσουν τη συγκατάθεση του χρήστη ή να είναι απευθείας διαχειρίσιμες από τον κάτοχο – ανάλογα με τον τρόπο που περιγράφεται – χωρίς τη βοήθεια τρίτων.

Σε περίπτωση που, μεταξύ των εργαλείων που αναφέρονται παρακάτω, υπάρχουν υπηρεσίες που διαχειρίζονται τρίτοι, αυτοί θα μπορούσαν – εκτός από ό, τι έχει οριστεί και χωρίς γνώση του ιδιοκτήτη – να εκτελούν δραστηριότητες παρακολούθησης χρηστών. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό, συνιστάται να συμβουλευτείτε τις πολιτικές απορρήτου των αναφερόμενων υπηρεσιών.

Διαχείριση και ακύρωση των «cookies»

Πέραν των όσων υποδεικνύονται σε αυτό το έγγραφο, ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τις προτιμήσεις του για τα «cookies» απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής του και να εμποδίζει – για παράδειγμα – τρίτους στην εγκατάσταση των. Μέσα από τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησης είναι επίσης δυνατή η διαγραφή των «cookies» που έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των «cookies» στα οποία τελικά αποθηκεύεται η συγκατάθεσή του χρήστη για την εγκατάσταση «cookies» από αυτόν τον ιστότοπο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την απενεργοποίηση όλων των «cookies», η λειτουργία αυτού του ιστότοπου μπορεί να διακυβευτεί. Ο χρήστης μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «cookies» στο περιηγητή του στις ακόλουθες διευθύνσεις: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. Στην περίπτωση υπηρεσιών παρεχόμενων από τρίτους, ο χρήστης μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιτάσσεται στην παρακολούθηση, ενημερώνοντάς μας μέσω της πολιτικής απορρήτου του τρίτου μέρους, διά του συνδέσμου εξαίρεσης, εάν παρέχεται ρητά ή επικοινωνώντας απευθείας .

Ιδιοκτησία της επεξεργασίας των «cookies»

Δεδομένου ότι η εγκατάσταση «cookies» και άλλων συστημάτων παρακολούθησης από τρίτους μέσω των υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί να ελέγχεται τεχνικά από τον ιδιοκτήτη, οποιαδήποτε ειδική αναφορά στα «cookies» και στα συστήματα παρακολούθησης από τρίτα μέρη πρέπει να θεωρείται ενδεικτική. Για να λάβετε πλήρεις πληροφορίες, συμβουλευτείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιασδήποτε υπηρεσίας τρίτου μέρους που παρατίθεται σε αυτό το έγγραφο. Δεδομένης της αντικειμενικής πολυπλοκότητας που σχετίζεται με την αναγνώριση των τεχνολογιών που βασίζονται σε «cookies» και την πολύ στενή ενσωμάτωσή τους στη λειτουργία του ιστού, ο χρήστης καλείται να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη εάν επιθυμεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ίδιων των «cookies» καθώς και την ενδεχόμενη χρήση αυτών – παραδείγματος χάριν από τρίτους – μέσω αυτής της τοποθεσίας.