Εκπαιδευτικά βίντεο

Εκπαιδευτικά βίντεο

Ανακαλύψτε τα εκπαιδευτικά βίντεο Interreg Triton Ελλάδας-Ιταλίας!

Μεταξύ των στόχων του έργου Triton είναι η βελτίωση της γνώσης των πολιτών, των διοικητικών στελεχών και των επαγγελματιών που ασχολούνται με την διαχείριση των παράκτιων περιοχών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της διάβρωσης των ακτών.

Tα εκπαιδευτικά βίντεο είναι διαθέσιμα σε αυτήν την ιστοσελίδα καθώς και στο κανάλι του προγράμματος YouTube και πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου Triton, που έλαβε χώρα τόσο στην Ιταλία όσο και την Ελλάδα, και των ημερών κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο φθινόπωρο.

Οι ακτές της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας αντιμετωπίζουν σημαντικές επιπτώσεις από τη διάβρωση εξαιτίας φυσικών αιτιών (θυελλώδεις άνεμοι, υψηλά κύματα και ισχυρά ρεύματα) αλλά και ανθρωπογενών (όπως η αστική επέκταση, η τουριστική ανάπτυξη, οι υποδομές, παράκτιες και μη).

Μερικές επιτυχείς περιπτώσεις πιλοτικών μελετών (στην Πάτρα, το Μπάρι και το Ουτζέντο) για την παρακολούθηση της εξέλιξης της διάβρωσης των ακτών, την ανάπλαση των παράκτιων περιοχών ή τη μείωση των επιπτώσεων διάβρωσης πραγματοποιήθηκαν και στις δύο περιφέρειες, ο δε στόχος επιτεύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη πολλούς διαφορετικούς παράγοντες (γεωλογικούς, νομικούς και οικονομικούς): τα θέματα αυτά αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του θερινού σχολείου και των ημερών κατάρτισης, το δε περιεχόμενο αυτών συνοψίζεται στα βίντεο.

Εκπαιδευτικό βίντεο TRITON: Παράκτιος σχεδιασμός στην Πάτρα

Στα πλαίσια του έργου «Triton», ο Πατραϊκός κόλπος, που υφίσταται φαινόμενα διάβρωσης ακτών, έχει επιλεγεί ως πιλοτική περιοχή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Παράκτιας Διάβρωσης.

Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην ακτογραμμή, η χαρτογράφηση, η ιεράρχηση των κινδύνων διάβρωσης των παράκτιων ζωνών σε προστατευόμενες περιοχές καθώς και η επίδραση στην παράκτια μορφοδυναμική συμπεριλαμβάνονται στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην επιλεγμένη πιλοτική περιοχή.

Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει τον εξοπλισμό και εξηγεί τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της εξέλιξης της παράκτιας διάβρωσης.

Βιντεοσκοπημένες συνεισφορές: Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και οι Καθηγητές του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστήμιου Πατρών: Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Νίκος Δεπούντης, και Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος.

Εκπαιδευτικό βίντεο TRITON : Παράκτιος σχεδιασμός στο Μπάρι

Το βίντεο ασχολείται με την ανάπλαση της παράκτιας περιοχής San Girolamo–Fesca στο Μπάρι, η οποία έχει επιλεγεί ως πιλοτική περίπτωση στα πλαίσια του έργου «Triton» αντιπροσωπεύοντας ένα παράδειγμα παράκτιου σχεδιασμού.

Η ανάπλαση της παραλίας στο San Girolamo-Fesca πραγματοποιήθηκε σε μήκος 1,7 χιλιόμετρων περίπου και αποκατέστησε τους δημόσιους χώρους δύο σημαντικών συνοικιών του Μπάρι.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της τοπικής αυτοδιοίκησης που στοχεύει στην ανάπλαση 42 χιλιομέτρων ακτής του Δήμου Μπάρι, με στόχο τη σύνδεση των ακτών από το Νότο προς το Βορρά αλλά και την αναζήτηση μιας «νέας σχέσης» με τη θάλασσα.

Η βιντεοσκόπηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός Διεθνούς Εργαστηρίου και μιας επίσκεψης μελέτης που έλαβε χώρα στο Μπάρι το περασμένο φθινόπωρο.

Συνεντεύξεις με τους: Giuseppe Galasso, Σύμβουλο του Δήμου του Μπάρι για τις υποδομές, τα δημόσια έργα, την βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα, Giuseppe Tomasicchio, Καθηγητή Παράκτιας Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Salento.

Εκπαιδευτικό βίντεο TRITON: Χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕΠ για την παρέμβαση της ΟΔΠΖ

Το τρίτο εκπαιδευτικό βίντεο του έργου Triton είναι online στο κανάλι του Youtube. Το βίντεο εξηγεί πώς η ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών (ΟΔΠΖ) είναι μια ευκαιρία για δήμους και ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που καλύπτουν ποικίλους τομείς. Παρουσιάζονται ορισμένες χρηματοδοτήσεις ειδικά για τη διαχείριση των παράκτιων πόλεων: Δήμοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση είτε μεμονωμένα είτε σε εταιρική σχέση.

Η λήψη του βίντεο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του διεθνούς εργαστηρίου και μιας επίσκεψης μελέτης που πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι το περασμένο φθινόπωρο.

Το βίντεο είναι μια συνέντευξη με την Michela Cariglia, ειδική της μπλε οικονομίας.

Εκπαιδευτικό βίντεο TRITON: Νομοθετικά ζητήματα και διασυνοριακή συνεργασία

Το τέταρτο εκπαιδευτικό βίντεο Triton εξετάζει τα νομοθετικά ζητήματα που σχετίζονται με τον παράκτιο σχεδιασμό και τη διασυνοριακή συνεργασία στο έργο Triton μεταξύ της Απουλίας και της Δυτικής Ελλάδας. Οι εταίροι του έργου εντόπισαν πιλοτικές περιπτώσεις παράκτιας διαχείρισης, των οποίων οι εμπειρίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες περιοχές, και διεξάγουν μελέτες για ένα κοινό σύστημα παρακολούθησης της διάβρωσης.

Η λήψη του βίντεο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των θερινών σχολείων και των εκπαιδευτικών ημερών που υλοποιήθηκαν στην Πάτρα και το Μπάρι το περασμένο φθινόπωρο. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι ομιλητές παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον παράκτιο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών. Η ακρίβεια του παράκτιου σχεδιασμού μπορεί να είναι ένα μέσο για τον μετριασμό των επιπτώσεων της διάβρωσης των ακτών αλλά και την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί παρείχαν πληροφορίες σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για τον προγραμματισμό της καταπολέμησης της διάβρωσης των ακτών.

Συνεντεύξεις βίντεο: Giuseppe Pastore, επικεφαλής τμήματος διεθνοποίησης της Περιφέρειας Απουλίας, Lara Marchetta, δικηγόρος ειδικευμένη στο δίκαιο πλοήγησης, Giuseppe delleFoglie, δικηγόρος ειδικευμένος στο δίκαιο πλοήγησης και μεταφορών, Vincenzo Cellamare, δικηγόρος ειδικευμένος στο δίκαιο πλοήγησης και μεταφορών, Marco Brocca, δικηγόρος, Διδάκτορας στην Διαχείριση του Περιβάλλοντος και των πόρων στον παράκτιο σχεδιασμό, καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Salento, Όλγα Γιαννακιτσίδου, Διαχειριστής Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Εκπαιδευτικό βίντεο TRITON: τεχνικά και γεωλογικά προβλήματα

5o Εκπαιδευτικό βίντεο του έργου «TRITON»: αφορά στις τεχνικές και γεωλογικές πτυχές της παράκτιας διάβρωσης, ένα σύνθετο φαινόμενο που επηρεάζει τα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Το 5o βίντεο ασχολείται με το ζήτημα της αξιολόγησης της διάβρωσης των ακτών από τεχνική και γεωλογική άποψη.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης της τρωτότητας των παράκτιων περιοχών για την ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Από τα πιο εφαρμοσμένα εργαλεία είναι ο δείκτης ευπάθειας των παράκτιων περιοχών που επιτρέπει την ταξινόμηση διαφορετικών περιοχών ανάλογα με την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική τρωτότητά τους σε σχέση με ακραία θαλάσσια γεγονότα. Οι ακτές της Απουλίας έχουν βαθμολογία τρωτότητας από μέτρια έως υψηλή: αυτή η τιμή οφείλεται κυρίως στην υψηλή εξέλιξη της ακτής, αλλά σχετίζεται και με το κοινωνικοοικονομικό σύστημα της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου «TRITON», οι εταίροι χρησιμοποίησαν αυτήν τη μεθοδολογία, σε συνδυασμό με άλλα πολύπλοκα συστήματα για να παρέχουν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεσματικά και δυναμικά εργαλεία για την ανάλυση της εξέλιξης της ακτής, ώστε να τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τις περιοχές κινδύνου όπου είναι πιο επείγον να έχουμε δράσεις προσαρμογής.

Το βίντεο περιέχει συνεντεύξεις με τους: Elisa Furlan και Silvia Torresan από το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC), Ηλία Φακίρη, του Πανεπιστημίου Πατρών και Simona Bramato, του Πανεπιστημίου του Salento και του Δήμου Specchia.

Εκπαιδευτικό βίντεο TRITON: Παράκτιος Σχεδιασμός στην Απουλία

Το έκτο εκπαιδευτικό βίντεο του Ευρωπαϊκού έργου «Triton» παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του παράκτιου σχεδιασμού στην Απουλία και αναλύει το Περιφερειακό Παράκτιο Σχέδιο. Πρόκειται για ένα εργαλείο σχεδιασμού που ρυθμίζει τη χρήση θαλάσσιων δημόσιων χώρων, με στόχο την εξασφάλιση της σωστής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του παράκτιου περιβάλλοντος και του τοπίου της Απουλίας, της ελεύθερης χρήσης και της ανάπτυξης τουριστικών-ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Το Περιφερειακό Σχέδιο παρέχει οδηγίες και κριτήρια για τα παράκτια σχέδια των Δήμων.

Το βίντεο περιέχει συνεντεύξεις, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια ενός διεθνούς εργαστηρίου για την παράκτια διαχείριση που πραγματοποιήθηκε στο Μπάρι το περασμένο φθινόπωρο, του Nicolò Carnimeo, Καθηγητή Ναυτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι, του Giuseppe RobertoTomasicchio, Καθηγητή Παράκτιας Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο του Salento, και του Giuseppe Forte, Τμήμα Κρατικών Παράκτιων ακινήτων και Λιμένων της Περιφέρειας της Απουλίας.

Εκπαιδευτικό βίντεο Triton: Παράκτιος σχεδιασμός στο Ugento

Το τελευταίο εκπαιδευτικό βίντεο του Triton είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και παρουσιάζει τις δράσεις που υλοποίησε ο Δήμος του Ugento που επιλέχθηκε και εξετάστηκε, μαζί με το Μπάρι από τους παράκτιους δήμους της Απουλίας, ως πιλοτική περίπτωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου.

Στην παράκτια περιοχή του Ugento, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις βιομηχανικής, με τον διπλό στόχο της προστασίας του τοπίου και του μετριασμού των επιπτώσεων από τη διάβρωση. Μεταξύ αυτών, η βυθοκόρηση του λιμανιού, όπου τα ιζήματα χρησιμοποιούνται για ανασύσταση της παραλίας και την αναδημιουργία των περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη διάβρωση. Η χρήση ποσειδωνίας είναι συμπληρωματική αυτής της δράσης για την αποκατάσταση των αμμόλοφων. Μια άλλη σημαντική παρέμβαση στην υδραυλική μηχανική αφορά την αποβάθρα αλιείας «Torre San Giovanni», στην οποία εκσυγχρονίστηκαν τα κανάλια αποχέτευσης (που είχαν δημιουργηθεί τον περασμένο αιώνα για την ανάκτηση των ελωδών περιοχών), με στόχο τη μείωση των θαλάσσιων ρευμάτων και τη δημιουργία νατουραλιστικών διαδρομών γύρω από τα κανάλια, μέσω του περιφερειακού φυσικού πάρκου Litorale of Ugento.

Οι επεμβάσεις παρουσιάστηκαν από τον Massimo Lecci, δήμαρχο του Δήμου Ugento, τον Luca Casciaro, επικεφαλής της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ugento και την Simona Bramato, ειδική στην παράκτια μηχανική, στο Πανεπιστήμιο του Salento και στο Δήμο Specchia.

Τελική εκδήλωση του έργου TRITON

Η τελική εκδήλωση του έργου «TRITON» πραγματοποιήθηκε online στις 2 Ιουλίου 2020, με σκοπό την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου.