Δελτίο Τύπου: Εκπαιδευτικό βίντεο No 5 – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TRITON: Τεχνικά και Γεωλογικά προβλήματα

  • Προστέθηκε:Μαΐ 19, 2020

Δελτίο Τύπου: Εκπαιδευτικό βίντεο No 5 – Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TRITON: Τεχνικά και Γεωλογικά προβλήματα

5o Εκπαιδευτικό βίντεο του έργου «TRITON»: αφορά στις τεχνικές και γεωλογικές πτυχές της παράκτιας διάβρωσης, ένα σύνθετο φαινόμενο που επηρεάζει τα φυσικά και ανθρώπινα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Το 5o βίντεο ασχολείται με το ζήτημα της αξιολόγησης της διάβρωσης των ακτών από τεχνική και γεωλογική άποψη.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αξιολόγησης της τρωτότητας των παράκτιων περιοχών για την ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Από τα πιο εφαρμοσμένα εργαλεία είναι ο δείκτης ευπάθειας των παράκτιων περιοχών που επιτρέπει την ταξινόμηση διαφορετικών περιοχών ανάλογα με την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική τρωτότητά τους σε σχέση με ακραία θαλάσσια γεγονότα. Οι ακτές της Απουλίας έχουν βαθμολογία τρωτότητας από μέτρια έως υψηλή: αυτή η τιμή οφείλεται κυρίως στην υψηλή εξέλιξη της ακτής, αλλά σχετίζεται και με το κοινωνικοοικονομικό σύστημα της περιοχής.

Στο πλαίσιο του έργου «TRITON», οι εταίροι χρησιμοποίησαν αυτήν τη μεθοδολογία, σε συνδυασμό με άλλα πολύπλοκα συστήματα για να παρέχουν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεσματικά και δυναμικά εργαλεία για την ανάλυση της εξέλιξης της ακτής, ώστε να τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τις περιοχές κινδύνου όπου είναι πιο επείγον να έχουμε δράσεις προσαρμογής.

Το βίντεο περιέχει συνεντεύξεις με τους: Elisa Furlan και Silvia Torresan από το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC), Ηλία Φακίρη, του Πανεπιστημίου Πατρών και Simona Bramato, του Πανεπιστημίου του Salento και του Δήμου Specchia.

Το βίντεο δημιουργήθηκε ως μέρος του έργου «TRITON» Interreg Ελλάδας – Ιταλίας, του οποίου η Περιφέρεια της Απουλίας είναι ο Επικεφαλής Εταίρος και στο οποίο το ARTI (Περιφερειακός Οργανισμός για την Τεχνολογία και την Καινοτομία) παρέχει τεχνική βοήθεια.

Στην ιστοσελίδα του έργου «Triton» υπάρχει ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στην παρουσίαση του συνόλου των εκπαιδευτικών βίντεο (www.interregtriton.eu/educational-videos/) που έγιναν κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου στην Ιταλία και την Ελλάδα και των ημερών κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο 2019 στα πλαίσια του έργου.