Δημοσίευση νέας ενότητας στην ιστοσελίδα του Τriton: Χώρος εκπαιδευτικών βίντεο

  • Προστέθηκε:Μαρ 23, 2020

Δημοσίευση νέας ενότητας στην ιστοσελίδα του Τriton: Χώρος εκπαιδευτικών βίντεο

Στην ιστοσελίδα του έργου Triton υπάρχει ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών βίντεο που έγιναν κατά τη διάρκεια του θερινού σχολείου στην Ιταλία και την Ελλάδα και των ημερών κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο 2019 στα πλαίσια του έργου. Υπάρχουν διάφορες πτυχές που πρέπει να εξετάζονται στον παράκτιο σχεδιασμό και τις δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διάβρωσης, συμπεριλαμβανομένων των γεωλογικών, νομικών και οικονομικών: τα θέματα αυτά αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνοψίζονται στα βίντεο. Το πρώτο βίντεο αφορά την περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου, η οποία αναγνωρίστηκε ως πιλοτική περιοχή, μαζί με εκείνη του Μπάρι και του Ουτζέντο. Ενότητα «Σύνδεση με εκπαιδευτικά βίντεο».